Onderwerpen
De Leidse balpen affaire
De bijna dood ervaringen
Is er iets na de dood?
Over M. Th. A. van Duinen
Contact

Inleiding

Het leek mij nuttig op deze website enkele onderwerpen van controversiële aard aan de orde te stellen, omdat mijn opvattingen over deze kwesties nogal verschillen van datgene wat gangbaar is en deze bijdrage de discussie wellicht kan verbreden.
Het gaat hierbij om de "Leidse balpen affaire", de "bijna dood ervaringen" en het "geloof in een hiernamaals".
Waarom zouden we nu toch nog weer de oude balpen affaire oprakelen? Wel, omdat ik nog steeds tegen de mijns inziens onjuiste opvatting oploop, als zou hier sprake geweest zijn van een valtrauma, dus een val in een balpen. Zo bijvoorbeeld in het recente boek van G. Leistra: "De vermoorde onschuld", geschreven in 2004, waarin een eenzijdige reconstructie wordt gegeven van de Leidse balpen affaire.
De actualiteit van de bijna dood ervaringen is onomstreden. Ik breng deze zaak hier ter sprake omdat naar mijn mening de gebruikelijke uitleg van deze fenomenen onjuist is.
Het verwerpen van deze uitleg roept als vanzelf de vraag op of geloof in een existentie na de dood dan wel op een andere manier mogelijk is.